Autodemont Solution

Autodemont Solution, s.r.o.

„Naším posláním je poskytovat svým zákazníkům a partnerům z různých odvětví taková řešení, která jim umožní zvýšit výkonnost a kapitalizovat vložené prostředky.“

O nás

Autodemont Solution tvoří tým spolupracující na řešení potřeb zákazníků vznikajících ve výrobě, logistice, kvalitě, IT i službách na různých úrovních v malých až středně velkých firmách.

Tým sdílí zkušenosti s nastavením procesů, jejich trvalým zlepšováním, s řízením malých až středně velkých firem a to ve všech stadiích jejich života.

Základní tým tvoří Marek Sedláček a Martin Macek, rozšířený tým spolupracovníci z oblasti výroby, logistiky, kvality, IT.

Tým je tak schopný řešit potřeby zákazníka realizací definovaného zadání s orientací na kapitalizaci jeho prostředků.

Koupě firem

V oblasti koupě firem či akvizic se orientujeme na oblast malých a středních podniků (MSP) v segmentu výroby či služeb.

Jak segment výroby, tak segment služeb vnímáme rovnocenně jako příležitost pro koupi firmy.

Naším záměrem je odkup firmy, obchodního podílu v ní, kdy k prodeji vedou majitele často různé důvody spojené s řešením otázek stabilizace, dalšího směřování, rozvoje nebo generační důvody.

V porovnání s investičními skupinami či fondy jsme připraveni osobně se podílet a pracovat na dalším fungování a směřování firmy.

V případě zájmu prodat firmu nás kontaktujte.

Jak pracujeme

Pro naše zákazníky pracujeme organizovaně a s patřičným úsilím na často unikátních a neopakovatelných projektech. Obecně pracujeme se zákazníkem v těchto 10 krocích (týmové desatero):

1.Kontakt a popis potřeby

2. Pochopení situace

3. Stanovení výchozího stavu

4. Stanovení realistického cíle

5. Schválení postupu, plánu a zdrojů řešení

6. Nastavení organizace a společné komunikace

7. Vytvoření projektového týmu a podmínek jeho práce

8. Práce na projektu, reporting, pravidelné steering committee

9. Vyhodnocení splnění cílů projektu – dobré účty dělají dobré přátele

10. Ukončení

Projekty

Výrobní

Pomáháme firmám s výrobními problémy, které vyžadují eliminaci nákladů, plýtvání a časových ztrát, zvýšení průtoku a efektivity výroby při splnění kvalitativních, termínových a finančních požadavků.

Rozvojové

Pomáháme firmám s jejich rozvojem, kde klademe důraz na dobře provedenou analýzu stávající situace, definici cílového stavu a jeho dosažení prostřednictvím realizace plánovaných činností a kroků.

Interim

Pomáháme firmám s činnostmi, které lze pojmout prostřednictvím umístění interim manažera z důvodů např. provedení změny ve firmě, realizaci projektu nebo dočasného obsazení určité pozice.

Krizové

Pomáháme firmám s vyřešením nebo provedením zásadní změny fungování, kde je potřebné aplikovat krizové či transformační způsoby řízení prostřednictvím krátkodobého až střednědobého vedení.

Kooperační

Pomáháme firmám s nedostatkem výrobních kapacit možností převzetí výroby a jejího rozběhu v novém místě dle odsouhlaseného termínového plánu při dodržení cen, nákladů a požadavků kvality.

Akviziční - koupě firmy

Pomáháme firmám s realizací akvizice, kdy majetkově vstupujeme do firmy prostřednictvím odkoupení majetkového podílu a dále pokračujeme v její činnosti a realizujeme její další rozvoj.

Základní tým

Marek Sedláček

Spoluzakladatel Autodemont Solution, s.r.o. studuje MBA na Technische Universität Wien a Technické univerzitě Bratislava, je absolventem  Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Řídil projekty, působil ve vedoucích pozicích průmyslových firem. Je cílově orientovaný. Má schopnost analýzy a pochopení problému, definice řešení a dosažení cílových hodnot v krátkodobém i dlouhodobém horizontu.

marek.sedlacek@autodemont.cz
(+420) 774 378 208

Martin Macek

Spoluzakladatel Autodemont Solution, s.r.o. je absolventem Technické univerzity v Ostravě. Působil v několika průmyslových firmách. Má zkušenosti s implementaci výrobního i finančního controllingu, s oblastí řízení financí, výroby i logistiky. Je vysoce motivovaný, pozitivní a orientovaný na dosažení cíle. Má analytické dovednosti, schopnost rychlé orientace a systémový přístup.

martin.macek@autodemont.cz
(+420) 606 274 733

Reference

Partneři se kterými spolupracujeme
Olomoucké poděbrady

Karosářské díly Horka nad Moravou

Kontakt

info@autodemont.cz

Náměstí Osvobození 14, 783 35 Horka nad Moravou, CZ
IČO: 05822904
(+420) 774 378 208

autodemont.cz © 2020 | Autodemont Solution, s.r.o. | by WordPress